تصاویر دیده نشده سردارشهیدحاج محمد ناظری با سردار حاج قاسم سلیمانی