اخیراً کلیپی در فضای مجازی دست به دست می شود که با دیدن آن ناخودآگاه خنده بر لبان هر انسانی نقش می بندد. پیامهای پایانی این کلیپ به این شرح است : خوشحالی با یه « لبخند » شروع میشه/منتظر چی هستی؟/تنها راه چاره اینه که برای انسانیت به اشتراک گذاشته بشه /« خنده » متاسفانه اثری از سازندگان این کلیپ در دست نیست.