ویدیویی جالب از سخنان استاد رائفی پور در مورد عصر

این ویدیو را از دست ندهید.