هیچ وقت امیدتون رو از دست ندید و برای بازگشت هیچ وقت دیر نیست، فقط اراده میخواد مطمئن باشید خدا هم این دنیا و هم آن دنیا جواب کارتون رو خواهد داد. اون رحیم و بخشنده است.

ابتدا فیلم زیر رو ببینید در آخر سر هم به وبلاگ مخصوص ترک خود ارضایی مراجعه کنید و مطالبش رو بخونید ، ان شالله به یاری خدا و امام زمان در قله های سعادت خواهید بود.
وبلاگ مخصوص ترک خود ارضایی: http://tobe94.blog.ir