یار من،

حکم سکوت تنهایم را با لاله های تو می خوانم و در آرزوی آغاز شکوفه ها به خواب تو می روم تا در آخرین نفس، نورم را به تمامیت تو بخشم و از میان تمامی درختان شکسته فقط تورا نگه دارم.